24. mrt, 2016

Scheiden bracht verbinding

Scheiden.... hoe dicht bijelkaar en bij onszelf heeft die stap ons niet gebracht! Verbinden is wat we deden. Terugkeren naar onszelf, mijzelf. Overgeven aan het leven, toelaten, ontspannen volledig opnemen dat is wat ik deed. Als je in die energie komt, dan kan het niet anders dan dat geliefden om je heen daar ook in komen. Was er eerst verdriet en een gevoel van in elkaar storten bij de kinderen, al heel gauw kwam de zon op en straalde haar warmte uit.

Openheid is een sleutelwoord bij ons thuis. Ik ben sowieso een open boek en daaruit voort vloeit dat we ons allemaal open en kwetsbaar opstellen. Ieder op zijn eigen manier. De sfeer hier thuis is dan ook vaak transparant en gemoedelijk. Niet altijd harmonieus hoor, dat kan ook niet met vier persoonlijkheden.

Scheiden is voor kinderen een hele omwenteling. Hoe goed je als ouders ook met elkaar omgaat en hoe open en onpartijdig je ook met je kinderen omgaat. Hun wereld staat op zijn kop. Ineens is daar een papa en een mama in plaats van een mampapa. Niets is schrijnender dan zien hoe je kinderen verdriet hebben of worstelen met iets. Kiezen tussen papa en mama is niet te doen. Dat is gelukkig ook niet aan de orde geweest, we woonden drie straten van elkaar vandaan mijn ex en ik en we besloten een Co-ouderschap aan te gaan. Dat ging prima.

Voor mijn kinderen, maar ik denk dat alle kinderen dit nodig hebben, was en is het heel belangrijk geweest dat ze altijd konden uiten wat hen dwars zat, konden vragen wat ze wilden en dat ze zich veilig en geborgen voelden wat hun mening ook was. Uitleg van onze kant waar nodig hebben ze gekregen, maar vooral duidelijkheid in dat wij er voor ze waren.

Luchtigheid en humor zijn belangrijke drijfveren geweest en nog steeds. Hoeveel verdriet er soms ook was, we eindigden een gesprek vaak met lachen en knuffelen. Scheiden werd zo nog meer in verbinding met elkaar en met onszelf. We ontdekten en ontdekken nog steeds hoe we in het leven staan, wat we willen, hoe we het willen, wat belangrijk is en wat nodig is om ons goed te voelen. Ieder doet dat op zijn eigen wijze. Steeds meer voel ik dat het leven geen leerproces is alswel een ontvangen van wat is.