19. jul, 2020

Tekst

Als je het eens bent met hem
dan weet zij niet of je nog wel geloofwaardig bent.
Als je haar zienswijze beaamt,
zal hij je niet meer begrijpen en zijn eigen weg gaan.

Of ik volg of stellig een andere kant kies, is wat ik zelf beslis.
Als ik jou dan moet zien gaan,
is je eigen verlies.
Alles wat ik kies te zijn of te zeggen,
is wie ik ben.
Ik hoef mijzelf niet uit te leggen.
Wil je niet horen wat ik zeg,
luister dan naar een andere stem.
Ik verwoord enkel wat bij mij hoort.